1.8.11

qüestionaments!

" i si hagués fet allò"
" i si volia que ..."
" i si esperava que ..."
Així es pot resumir el llibre "Quan cau la nit", el protagonista es planteja en tot moment que hauria d'haver fet o dit, o que esperaven que fessin o diguessin, a més de qüestionar-se la perfecció de la bellesa, ja no solament la física sinó aquella bellesa que implica l'art.
En algun moment del llibre, arribes a pensar que el protagonista es força pesat ... però a altres penses que constantment ens estem qüestionant que fem  i que diem.
Tot i això, un llibre molt recomanable, si no oblidem que parla d'una família benestant americana.

No hay comentarios: