22.3.10

les jornades de dissabte!

Procuraré realitzar diversos post sobre les jornades d'aspid ... començo avui, ja que no m'he centrat molt en la feina, cosa que si hauré de fer els pròxims dies, tinc molta feina endarrerida!!!
Començaré per la part més tècnica ...
Les jornades es pot considerar que van estar bé, es  tractava un tema d'actualitat i amb ponents que s'havien de que parlaven. Potser vaig trobar a faltar aquella part més social, aquella part que es refereix a les dificultats que cada persona pot tenir per a  tenir una línea d'adsl, o que primer s'ha de donar com a cobert altres necessitats bàsiques (només el president de MIFAS) es va referir a aquestes qüestions.
Sincerament, tots els avantatges tecnològics seran bons i ben rebuts però abans de pensar en tenir en un connexió wifi als cotxes crec que em de pensar, que tothom pugui tenir cotxe!
Tot i això, en general les jornades van resultar interessant, i em van aportar informació sobre aspectes que no tenia clars

No hay comentarios: