7.9.07

recordar vells temps

... diumenge recordarem vells temps, aquells temps universitaris,
encara que el motiu principal serà la unió de dos persones ...
i per la meva part descobrir més Bages ...

No hay comentarios: